שיטות קלסיות ועדכניות לעיבוד נתונים רב-ממדיים, רגרסיה לוגיסטית, מודלים מעורבים ( MIXED ) הכוללים מודלים לניתוח נתונים בעלי מבנה היררכי ונתונים עם תצפיות חוזרות, משוואות מבניות, ניתוח גורמים בוחן ומאשרר.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

98459 - רגרסיה


מידע סמסטריאלי