מבוא כללי על אלגוריתמים, התכנסות, קצב התכנסות, מינימזציה חד-משתנית - שיטות המבוססות על לגרנז'אנים מוכללים, מבוא לבעיות בקנה מידה גדול. אופטימיזציה של רשתות: יסודות באופטימיזציה קומבינטורית.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

98311 - אופטמיזציה 1


מידע סמסטריאלי