הקורס עוסק בשוקי אופציות, במודלים לתמחור אופציות וישומיהם באסטרטגיות דינמיות לניטרול סיכונים וארביטרג'.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

94564 - מבוא לניהול פיננסי


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

98778 - מבוא לשוקי נגזרים פיננסיים


מידע סמסטריאלי