נסוח בעיות בתכנות בשלמים, מבנים פוליהדרלים, שלמות של פוליהדרונים, אי-שוויונים מגדירי פאות, יעילות של אלגוריתמים, תורת הסיבוכיות, שיטות פתרון לבעיות בתכנות בשלמים: משורים חותכים, COLUMN GENERATION , הסתעף וחסום, דואליות בתכנות בשלמים, תכנות דינמי, אלגוריתמים יוריסטיים. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: 1. להבין איכויות של מידולים שונים לבעיות בתכנות בשלמים. 2. להבין הגדרות פוליהדרון ותכונותיו האלגבריות. 3. לפתור בעיות בתכנות בשלמים בטכניקות שונות.

פקולטה: הנדסת תעשיה וניהול
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

94312 או 94313 - מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים


מידע סמסטריאלי