נושאים מתקדמים וחדשניים במערכות מידע אשר אינם נלמדים בקורסים האחרים. הקורס יוקדש בכל סמסטר לנושא אחר. סמסטר א' תשע"ז: ניהול וניתוח סיכונים. סמסטר ב' תשע"ז: ניהול תהליכים עסקיים. סמסטר ב' תשע"ח: נושאים באיחזור מידע. סמסטר ב' תשע"ט: נושאים מתקדמים בתחום איחזור מידע. סמסטר ב' תש"ף: פרטיות מידע.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

94222 - הנדסת מערכות מבוססת מודלים


מידע סמסטריאלי