תכנות בשפת סי לאלו שלמדו לתכנת בפייתון. משתנים וטיפוסים. מבני בקרה. פונקציות. מערכים. מצביעים. ניהול זיכרון דינאמי. קלט פלט. מבנים. קריאות למערכת ההפעלה.

פקולטה: הנדסת תעשיה וניהול
|תואר ראשון

מקצועות צמודים

234221 - מבוא למדעי המחשב נ'


מידע סמסטריאלי