יסודות המוסיקה הווקאלית ופיתוח קול (קורס למתקדמים).

פקולטה: לימודים הומניסטיים ואמנויות
|תואר ראשון

מידע סמסטריאלי