הקורס נועד לפתח מיומנויות מתקדמות של הבנה והפקה, הנדרשות לתקשורת אקדמית באנגלית. קריאה וניתוח של טקטסים אקדמיים, העשרת אוצר המלים ותרגול של מבנים דקדוקיים ייערכו, כמו גם צפייה בקטעי וידאו רלוונטיים ודיון בהם. לאחר שלב הלימוד של כל אחת משש המודולות של הקורס, הסטודנטים והסטודנטיות יבטאו את עמדתם, יפתחו טיעונים ביחס לנושאים הנלמדים וישוו ביניהם, תוך שימוש במיומניות הנלמדות. תוצאות למידה: בסיום הקורס, הסטודנטיות והסטודנטים יגיעו לרמת שליטה באנגלית המקבילה לרמה B2 ב- EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES, ויהיו מסוגלים: 1. לקרוא טקסטים אקדמיים באנגלית בתחומי המדע ולהפיק מהם את הרעיונות העיקריים ואת הפרטים ברמות הבנה שונות - מפורשות ומרומזות. 2. להבין טקסטים מושמעים באנגלית בתחומי המדע ולהפיק מהם את הרעיונות העיקריים ואת הפרטים ברמות הבנה שונות - מפורשות ומרומזות. 3. לערוך איטגרציה בין מידע ממקורות שונות לכדי מידע עצמי, תוך נקיטת חשיבה ביקרותית. 4. להתבטא ביתר חפשיות, שטף וקוהרנטיות בנושאים מדעיים, תוך שימוש בקובנציות של תיאור תהליך, תיאור מנגנון פעולה, הסבר של סיבה ותוצאה, הצגת מידע המוצג בגרפים, נימוקים בעד ונגד גישה והבעת דעה המושתת על נימוקי מדעיים.

פקולטה: לימודים הומניסטיים ואמנויות
|תארים מתקדמים

מקצועות ללא זיכוי נוסף

328011 - אנגלית מורחבת


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

328013 - אנגלית מורחבת לתארים מתקדמים


מידע סמסטריאלי