נסקור את יסודות עבודת המודיעין, תוך התמקדות בקהילת המודיעין הישראלית והתפתחותה - תפקידי המודיעין, אמצעי האיסוף המודיעיניים הבולטים ועבודת המחקר וההערכה ואת היסטורית קהילת המודיעין הישראלית ופרשיות מפתח בגופי המודיעין המרכזיים. עוד נעסוק ביחסים המורכבים בין המודיעין לקבינט, ובכלל זה מודיעין לשלום. היבטים מוסריים במודיעין ואתגרי המודיעין הניצבים בפני ישראל.

פקולטה: לימודים הומניסטיים ואמנויות
|תואר ראשון

מידע סמסטריאלי