הקנית השפה הספרדית ברמה בינונית.

פקולטה: לימודים הומניסטיים ואמנויות
|תואר ראשון

מידע סמסטריאלי