קורס זה מיועד לסטודנטים אשר סיימו את שני הקורסים למתחילים ויש להם ידע בקריאה, בכתיבה ובדקדוק.

פקולטה: לימודים הומניסטיים ואמנויות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

324604 - גרמנית 3


מידע סמסטריאלי