הקורס מיועד לסטודנטים אשר סיימו גרמנית מתחילים 1, ובעלי ידע בסיסי בקריאה, בכתיבה ובדקדוק.

פקולטה: לימודים הומניסטיים ואמנויות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

324600 - גרמנית 1


מידע סמסטריאלי