הקנית יסודות השפה המדוברת, הקריאה, הכתיבה והדקדוק הבסיסי.

פקולטה: לימודים הומניסטיים ואמנויות
|תואר ראשון

מידע סמסטריאלי