מטרת הקורס היא ללמוד את תחום האתיקה בשלושה מישורים עיקריים: שאלות מהותיות של אתיקה (מטה-אתיקה), אתיקה נורמטיבית ואתיקה יישומית. נדון בנושאים- התיאוריות האתיות המשמעותיות ביותר, סוגיות מפתח בנושאים כמו זכויות בעלי חיים, פרטיות, המתת חסד, הפלות ועונש מוות. בסיום הקורס יהיה לסטודנט הבנה טובה יותר, ויכולת להתעמת ולחשוב באופן ביקורתי על שאלות מוסריות קשות שכולנו נתקלים בהן לעתים קרובות בחיים.

פקולטה: לימודים הומניסטיים ואמנויות
|תואר ראשון

מידע סמסטריאלי