הקורס יציג את הדרך בה שימש הקולנוע את הממסד הנאצי להעברת מסריו באמצעות סרטים שהציגו את עוצמתו של המנהיג ועליונות הגזע הארי לצד העברת מסרים אנטישמיים בדבר האיום היהודי לשלמות ולבריאות החברה הגרמנית הארית. כן יוצג הדיאלוג המתקיים סביב סרטים אלו בגרמניה העכשווית.

פקולטה: לימודים הומניסטיים ואמנויות
|תואר ראשון

מידע סמסטריאלי