הקורס יסקור את ההיסטוריה של המדע מהעת העתיקה ועד למאה ה- 19 דרך עיון ברעיונות ובצמתים מרכזיים במדע. נדון בשאלה כיצד ידע מדעי מתפתח, מועבר, ומשתנה לאורך הדורות. נעסוק בתפיסת המושג מדע בתקופת שונות בהיסטוריה ונדון במהפכות המדעיות שעיצבו את הדרך בה אנו חושבים על ידע ומדע.

פקולטה: לימודים הומניסטיים ואמנויות
|תואר ראשון

מידע סמסטריאלי