במהלך הקורס ניפגש עם מספר מגוון של דמויות בתנ"ך, מוכרים יותר ומוכרים פחות, נעמוד על הרקע בו הם פעלו, על פעלם והשפעתם בעיצוב ההיסטוריה. תהליך הציונות וחזרת עם ישראל לארצו מקרבים אותנו מחדש למציאות התנכית ולהבנת עולמם. עם כל זאת הלימוד יהיה מעמיק תוך שימוש במקורות מגוונים שנכתבו לאורך אלפי השנים על דמויות אלו.

פקולטה: לימודים הומניסטיים ואמנויות
|תואר ראשון

מידע סמסטריאלי