בקורס זה נלמד נושאים נבחרים בהגות ימי הביניים. נלמד קטעים נבחרים מתוך כתבי רבי יהודה הלוי, הרמב"ם, רמב"ן ואחרים. נעמוד על הרקע התרבותי וההשלכות של הרעיונות והכתבים על היהדות בימינו. אופי הלימוד יהיה על ידי קריאה ולימוד מתוך הספרים והשירים המרכזיים שנכתבו, דיון במחקרים מאוחרים על כתביה, ניתוח של טקסטים. תוצאות למידה: 1. היכרות עם הוגי הדעות המרכזיים בימי הביניים. 2. היכרות עם ההתמודדויות התרבותיות המרכזיות בתקופה זו. 3. התמודדות עם קריאה ולימוד של טקסטים מתקופה זו. 4. הבנת הרלוונטיות של הוגי הדעות לימינו.

פקולטה: לימודים הומניסטיים ואמנויות
|תואר ראשון

מידע סמסטריאלי