קורס זה בוחן את היחסים המורכבים שבין תהליכים כלכליים כגון ייצור, חליפין וצריכה ותרבות ושינוי חברתי. נדון במונחים שגורים כמו "כלכלה" ו"שינוי חברתי" באמצעות הבנת המימדים התרבותיים והחברתיים שלהם. במהלך הקורס יעסקו התלמידים בדיונים על חייהם הכלכליים של אנשים, נושאים הקשורים בעוני, פיתוח, עבודה והגירה.

פקולטה: לימודים הומניסטיים ואמנויות
|תואר ראשון

מידע סמסטריאלי