הקורס מוקדש להשקפותיהם של אחדים מגדולי הפילוסופים היוונים, ובפרט סוקרטס, אפלטון, אריסטו, ואחרים, בנוגע לקשרים העמוקים בין ידיעה לאושר. מטרתינו תהיה להבין מהי ידיעה אמיתית, מה זה להיות טוב, ומהו אושר, ואיך הם קשורים ותלויים זה בזה, לפי תפישות ההוגים האלה.

פקולטה: לימודים הומניסטיים ואמנויות
|תואר ראשון

מידע סמסטריאלי