הנוכחות הגוברת של טכנולוגיה בחיינו מייצרת צומת חדש ומורכב, בו להחלטותיהם המקצועיות של מדעני מחשב ומהנדסים עשויות להיות השלכות אתיות, משפטיות וחברתיות מרחיקות לכת ולא צפויות. על מנת להתמודד עם האתגרים הללו בתחומי הבינה המלאכותית, ביג דאטא ורשתות, נצטרך לחדד עקרונות אתיים ומוסריים, ולבחון פתרונות נועזים ויצירתיים.

פקולטה: לימודים הומניסטיים ואמנויות
|תואר ראשון

מידע סמסטריאלי