לצמיחה הכלכלית הגלובלית יש גם צד שלילי: השמדה של יערות, הרס המוני של אדמות ובתי גידול ימיים, ירידה במגוון הביולוגי ופליטה מאסיבית של גזי חממה המערערים את היציבות באקלים העולמי. האנושות מתמודדת עם בעיות אקולוגיות חדשות, ועם מחלות זיהומיות חדשות כגון, נגיף ה- COVID-19 שמאיים על העולם.

פקולטה: לימודים הומניסטיים ואמנויות
|תואר ראשון

מידע סמסטריאלי