תזמורת הנשיפה הינה גוף ביצוע המורכב מכלי נשיפה מעץ, מתכת וכלי הקשה. הרפרטואר של תזמורות הנשיפה מגוון ונע בין מוזיקה קלאסית, מוזיקה מקורית לתזמורות נשיפה, מוזיקה לסרטים, ג'אז, מוזיקה פופולרית ושירי לכת. במהלך הקורס תיפגש התזמורת לחזרה שבועית. על חברי התזמורת להשתתף בחזרות ולהגיע מוכנים עם התפקידים. בכל סוף סמסטר תזמורת הנשיפה תופיע בקונצרט ובו חובת השתתפות. בנוסף, תזמורת הנשיפה של הטכניון מוזמנת להופיע באירועים נוספים- המועדים יועברו בתחילת כל סימסטר.

פקולטה: לימודים הומניסטיים ואמנויות
|תואר ראשון

מידע סמסטריאלי