הקורס משלב לימוד עבודות תאורטיקנים בתקשורת האמנותית, מסטניסלבסקי ועד בארבה, עם תרגילים וסצינות קצרות אשר מטרתן פיתוח המודעות החברתית והאישית. גילום דמויות שונות יעשירו את יכולת התקשורת הבין אישית ויתרום לשיפור המיומנויות הנדרשות צוות ומנהיגות.

פקולטה: לימודים הומניסטיים ואמנויות
|תואר ראשון

מידע סמסטריאלי