הקורס מיועד לסטודנטים שסווגו לאנגלית מתקדמים ב' על פי הבחינה הפסיכומטרית או בחינת אמי"ר ולבוגרי אנגלית מתקדמים א'. הקורס מתרכז באנגלית מקצועית ואקדמית. נלמדים טקסטים מקצועיים אקדמיים ומושם דגש על מיומנויות תקשורת מקצועית בדיבור, שמיעה, קריאה וכתיבה. דקדוק ואוצר מילים יילמדו כתמיכה בארבע מיומנויות אלו. הקורס מיועד לשיפור ארבע המיומניות, לתמיכה באנגלית במקום העבודה וכהכנה לקורסים שיילמדו באנגלית ולאנגלית הנדרשת בתארים מתקדמים.

פקולטה: לימודים הומניסטיים ואמנויות
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

324012


מידע סמסטריאלי