הקורס מיועד לסטודנטים שסווגו לאנגלית מתקדמים א' על פי הבחינה הפסיכומטרית או בחינת אמי"ר. הקורס מתרכז באנגלית מקצועית ואקדמית. בקורס נלמדים טקסטים מקצועיים אקדמיים ומושם דגש על מיומנויות תקשורת מקצועית בדיבור, שמיעה, קריאה וכתיבה. דקדוק ומבנה המשפט יילמדו במטרה לתמוך בהבנת הנקרא ובכתיבה. הקורס מכוון לשיפור האנגלית המקצועית וכקדם והכנה לקורס אנגלית מתקדמים ב'.

פקולטה: לימודים הומניסטיים ואמנויות
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

324022


מידע סמסטריאלי