תורשה מנדלית. תורשה רב-גורמית. תאחיזה גנטית. חישובי סיכונים והסתברויות. נישואי קירבה. שכיחות אללים באוכלוסיות. מחלות מטבוליות. תורשה מיטוכונדריאלית. ריפוי בגנים. סטיות כרומוסומליות באדם. קביעת המין. הכלאה פלורסצנטית באתר ( FISH ). כרומוסומים וסרטן. שיטות בגנטיקה מולקולרית. מיפוי גנטי. רצפי תלת-נוקליאוטידים חוזרים. פרויקט הגנום האנושי. יעוץ גנטי. איבחון טרום לידתי. גנטיקה ואתיקה.

פקולטה: רפואה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

274107 או 274137 - התא לרפואנים


מקצועות צמודים

274226 - ביוכימיה כללית לרפואנים


מקצועות ללא זיכוי נוסף

134020 - גנטיקה כללית 274165 - גנטיקה כללית לרפואנים 274215 - גנטיקה מולקולרית ותורשת האדם


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

274242 - גנטיקה של האדם 274300 - תורשת האדם ת"א