דגימה מקרית, אלגוריתמים רנדומליים סטטיים ודינמיים, חישוב קמורים, תכנות לינארי, מערכים של קטעים ישרים וסדרות DAVENPORT-SCHINZEL, דיאגרמות VORONOI עם מטריקות אוקלידיות ולא-אוקלידיות, הוכחות הסתברותיות.

פקולטה: מדעי המחשב
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

236719 - גאומטריה חישובית


מקצועות ללא זיכוי נוסף

236739


מידע סמסטריאלי