מטרת הסמינר היא לפתח יכולת קריאה, הבנה וביקורת של מאמרים מקצועיים בעלי רמה גבוהה ופיתוח נטיות מחקריות של התלמידים. סמסטר א' תשע"ז: דיגום וניתוח רשתות ביולוגיות סמסטר ב' תשע"ז: שיטות חישוביות במטגנומיקה. סמסטר א' תשע"ח: דיגום וניתוח רשתות ביולוגיות. סמסטר ב' תשע"ח: שיטות חישוביות במטגנומיקה סמסטר א' תשע"ט: דיגום וניתוח רשתות ביולוגיות. סמססטר א' תש"פ: מידול וניתוח רשתות ביולוגיות.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מידע סמסטריאלי