יצוגים מפורשים, סתומים ופרמטריים. חתכים קוניים ועקומות ריבועיות. אינטרפולציות HERMITE ו - SPLINE. רציפות. גאומטריה דיפרנציאלית של עקומות. עקומות BEZIER. עקומות BSPLINE. גאומטריה דיפרנציאלית של משטחים. משטחי BEZIER ו - BSPLINE. חלוקה ( SUBDIVISION ) ועידון ( REFINEMENT ). הקורס יוביל לתכנון ויישום מערכת גרפית לדיגום גופים תלת-ממדיים בשפת תכנות עילית.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

234218 - מבני נתונים 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף

36045 - גיאומטריה חישובית ומודלים בתיבם 2


מידע סמסטריאלי