גישה השוואתית לתכנות מונחה עצמים בשפות שונות. מושג העצם. מחלקות ומתודות, טיפוסי נתונים מופשטים, תורשה חד-כיוונית ורב-כיוונית. שימוש לצורך מימוש ממשקי משתמש. כתיבת תכניות בשפות תמ"ע שונות כולל JAVA, SMALLTALK ו ++C.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

234319 - שפות תכנות או 236319 - שפות תכנות


מקצועות ללא זיכוי נוסף

46271 - תכנות ותכן מונחה עצמים


מידע סמסטריאלי