יוצגו תוצאות חדישות וכיווני מחקר נוכחיים במערכות לומדות והתנהגות אנושית סילבוס מפורט יפורסם לפני תחילת כל סמסטר בו יינתן הקורס.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

236756 - מבוא למערכות לומדות


מידע סמסטריאלי