יוצגו תוצאות חדישות וכיווני מחקר נוכחיים בחישוב ביולוגי. סילבוס מפורט ותוצאות למידה יפורסמו לפני תחילת כל סמסטר בו יינתן הקורס.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(134058 - ביולוגיה 1 ו- 234247 - אלגוריתמים 1)


מידע סמסטריאלי