יוצגו תוצאות חדישות וכיווני מחקר נוכחיים בתאוריה של מדעי המחשב.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מידע סמסטריאלי