יוצגו תוצאות חדישות וכיווני מחקר נוכחיים בעיבוד אינפורמציה קוונטית.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מידע סמסטריאלי