יוצגו תוצאות חדישות וכיווני מחקר נוכחיים בשיטות אימות פורמליות.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מידע סמסטריאלי