יוצגו מחקרים וכיווני מחקר עדכניים באלגוריתמים.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות ללא זיכוי נוסף

236669 - נ. מתקדמים במבוא לבדיקת תכונות


מידע סמסטריאלי