יוצגו מחקרים וכיווני מחקר עדכניים באלגוריתמים. סמסטר א' תשע"ז: טכניקות מתקדמות בתורת האלגוריתמים. סמסטר ב' תשע"ז: BIG DATA TECHNOLOGIES סמסטר ב' תשע"ח: שיטות מטריות באלגוריתמים. סמסטר א' תשע"ט: למידה חישובית, טכניקות באופטימיזציה קמורה. סמסטר ב' תש"ף: הנדסת אלגוריתמים.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מידע סמסטריאלי