יוצגו תוצאות חדישות וכיווני מחקר נוכחיים בקריפטולוגיה. סמסטר א' תשע"ט: תיאוריה של קריפטוגרפיה.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מידע סמסטריאלי