יוצגו חידושים וכיווני מחקר נוכחיים בנושאים הנמצאים בחזית המחקר במדעי המחשב. סמסטר ב' תשע"ז: אלגוריתמים לבעיות תת-מודולריות. סמסטר ב' תשע"ח: אלגוריתמים מבוזרים בגרפים.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מידע סמסטריאלי