במסגרת הקורס יוצגו תוצאות חדישות וכיווני מחקר נוכחיים בנושאים הנמצאים בחזית המחקר במדעי המחשב. סמסטר א' תשע"ו: אבטחת מידע סמסטר ב' תשע"ז: אבטחת מידע סמסטר א' תשע"ח: אבטחת מחשבים סמסטר ב' תשע"ח: אבטחת מחשבים. סמסטר א' תשע"ט אבטחת מחשבים

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מידע סמסטריאלי