במסגרת הקורס יוצגו תוצאות חדישות וכיווני מחקר נוכחיים בנושאים הנמצאים בחזית המחקר במדעי המחשב. סמסטר ב' תשע"ח: למידה עמוקה. סמסטר א' תשע"ט: למידה עמוקה. סמטר ב' תשע"ט: אלגוריתמים מבוזרים בגרפים.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מידע סמסטריאלי