דרישת קדם: נקבע בהתאם לנושא הקורס. יוצגו תוצאות חדישות וכיווני מחקר נוכחיים בנושאים הנמצאים בחזית המחקר במדעי המחשב. סמסטר א' תשע"ז: טכנולוגיה של IOT סמסטר ב' תשע"ז: חדשנות באינטרנט של הדברים סמסטר ב' תשע"ח: גיאומטריה שימושית. סמסטר א' תש"פ: ניתוח מתמטי של סימטריות. סמסטר ב' תש"פ: פרויקט באימות פורמלי. סמסטר א תשפ"א: גיאומטריה יישומית.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מידע סמסטריאלי