הסטודנטים יתכננו, יממשו ויציגו פרוייקטים שונים בנושאי ביואינפורמטיקה. הפרוייקטים יוצעו על בסיס מאמרים מן הספרות השוטפת, ויכללו מימוש כלים, הרצתם של נתונים סינטתיים (סימולציות), ולבסוף הרצתם על נתונים גנומיים-ביולוגים. רשימת הפרוייקטים המוצעים תפורסם בתחילת הסמסטר. הסטודנטים יעבדו בזוגות בהנחיה צמודה.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(134020 - גנטיקה כללית ו- 134058 - ביולוגיה 1 ו- 234218 - מבני נתונים 1) או (236522 - אלגוריתמים בביולוגיה חישובית ו- 236523 - מבוא לביואינפורמטיקה)


מידע סמסטריאלי