יסודות אלגוריתמיים, סטטיסטיים ומעולם למידת המכונה המשמשים להבנת הגנום האנושי, האפיגנום, האבולוציה ומנגנוני מחלות. בכל שעור תתואר בעיה מתחום הביואינפורמטיקה, כולל הרקע הביולוגי שלה, ויוצגו עקרונות חישוביים לפתרון הבעיות. היישומים הביולוגיים בהם נעסוק יכללו: ניתוח רצף גנטי, ניתוח ביטוי גנים, רגולציה גנומית ואפיגנומית, קיפול חלבונים, וריאציה ואסוציאציות גנטיות, מיפוי מחלות, גנטיקה של אוכלוסיות, גנומיקה של סרטן וגנומיקה של תאים בודדים. נלמד גם ליישם את העקרונות בעזרת כלים ובסיסי נתונים מרכזיים מעולם הביואינפורמטיקה. במהלך הקורס יינתנו ארבעה תרגילי בית ,ובסוף הקורס התלמידים יבצעו פרויקט מחקרי מודרך ויציגו אותו ביום פוסטרים מרוכז. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנטים יוכלו: 1. להסביר עקרונות מרכזיים מעולם מדעי החיים. 2. להסביר ולהדגים אלגוריתמים וכלים סטטיסטיים מרכזיים הנמצאים בשימוש לפתרון בעיות בביואינפורמטיקה. 3. לנתח סוגים שונים של מידע ביולוגי בעזרת כלים חישוביים. 4. לתכנן ולבצע פרויקט מחקרי (קטן היקף) תוך שימוש במאגרי מידע ביולוגיים וכלים חישוביים.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(134058 - ביולוגיה 1 ו- 234112 - מבוא למחשב - שפת סי) או (134058 - ביולוגיה 1 ו- 234114 - מבוא למדעי המחשב מ') או (134058 - ביולוגיה 1 ו- 234128 - מבוא למחשב שפת פייתון) או (134058 - ביולוגיה 1 ו- 234127 - מבוא למחשב בשפת מטלאב) או (134127 - נושאים בביולוגיה ו- 234127 - מבוא למחשב בשפת מטלאב) או (134127 - נושאים בביולוגיה ו- 234112 - מבוא למחשב - שפת סי) או (134127 - נושאים בביולוגיה ו- 234114 - מבוא למדעי המחשב מ') או (134127 - נושאים בביולוגיה ו- 234128 - מבוא למחשב שפת פייתון)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

134158 - שיטות בביואינפורמטיקה למדעי החיים 234523 - מבוא לביואינפורמטיקה 234525 - מבוא לביואינפורמטיקה מ'


מידע סמסטריאלי