חישוב במקביל - רב מעבדים ומעבדים וקטוריים. אפיון המחשבים ( MIMD ,SIMD ), השוואות ודוגמאות (CM, ILLIAC-IV ), חפיפה וחישוב בשיטת PIPELINE. ניתוח ביצועים כללי ודוגמאות ( IBM 59/063, CRAY-1 ASC ) רשתות לחיבור ברב מעבדים ( PROCESSOR INTERCONNECTION NETWORKS ) - סקירה כללית והשוואתית. זכרונות אסוציאטיביים ושימושם במעבדים מקבילים כגון STARAN. עקרונות הפעולה של ארכיטקטורות חדשניות, כולל אמינות ועמידה בפני תקלות. תמיכה בשפות עיליות ובמערכות הפעלה.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

234123 - מערכות הפעלה


מידע סמסטריאלי