ניתוח ואפיון של דרישות של אפליקציות ומסדי נתונים ממערכת האחסון (WORKLOADS): התפלגויות של עומס בקשות, גודל ופופולריות של אובייקטים, מידת הסדרתיות/אקראיות של הגישות ועוד, אופטימיזציות המבוססות על מאפיינים אלו._ ניהול זיכרון (CACHE) הירארכי: אלגוריתמים לניהול זיכרון במערכות הירארכיות, מרובות משתמשים ומבוזרות, ההשפעה של טכנולוגיית הזיכרון על ניהולו. אלגוריתמים לניהול SSD (SOLID STATE DRIVE): מאפיינים פיזיים והאילוצים הנגזרים מהם, שיקולים ואופטימיזציות בניהול הכונן, הקצאת דפים לפי "טמפרטורה", גיבוי וחסמים. דדופליקציה: אלגוריתמים לזיהוי כפילויות, אינדקסים לזיהוי ומיפוי בלוקים כפולים, שערוך וניהול נפח האחסון במערכות עם דדופליקציה, ניהול מטמון עם דדופליקציה. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנטים והסטודנטיות יהיו מסוגלים: - להעריך את ההשפעה של דרישות האפליקציה והמשתמשים על ביצועי המערכת - לזהות צווארי בקבוק במערכות אחסון מורכבות. - להציע פתרונות לשחרור צווארי הבקבוק המזוהים. - לשקול השלכות של פתרונות אפשריים על היבטים שונים של המערכת ולבחור את הפתרון המתאים ביותר למערכת נתונה. - להציג בצורה נהירה פתרונות שתכננו או בחרו ואת ההשלכות שלהם.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

236322 - מערכות אחסון מידע


מידע סמסטריאלי