הקורס עוסק בניהול מידע ברשת האינטרנט (WORLD-WIDE WEB). הקורס מלמד טכנולוגיות ועקרונות לייצוג מידע ברשת האינטרנט, העברת מידע בין גורמים מרוחקים, והצגת המידע למשתמשי הקצה. בפרט, הקורס מלמד את העקרונות השונים בבסיס הטכנולוגיות, הפרוטוקולים, והשפות לפיתוח אתרים ויישומים באינטרנט. בצד הלקוח, הקורס מלמד את הבסיס ל-HTML, XML, CSS, ו-DOM, וכן את יסודות JAVASCRIPT ו-JSON ליצירת תוכן דינמי באינטרנט. בצד השרת, הקורס עוסק בתקשורת HTTP, עקרונות בניית שרת, עבודה עם מסד הנתונים, והתנהלות בסביבה מרובת משתמשים ובקשות. לבסוף, הסטודנטים מתנסים בפיתוח בפלטפורמת FULL STACK, ולומדים את העקרונות שבבסיסה. דרישות הקורס: יינתנו חמישה תרגילי בית, השניים האחרונים מהווים פרויקט מסכם שיוצג בפני סגל הקורס. הציון הסופי יהיה מורכב מציון תרגילי הבית והפרויקט המסכם._ תוצאות הלמידה: בסיום הקורס הסטודנט: 1) יכיר את היסודות של שרתי האינטרנט ושפות התקשורת שלהם (HTTP) עם יישומי המשתמשים. 2) יכיר את יסודות התכנות של דפי אינטרנט דינמיים, וירכוש ניסיון בבניית שרת אינטרנט,דף אינטרנט ופיתוח יישום מלא בפלטפורמה ייעודית.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(234122 - מבוא לתכנות מערכות ו- 236363 - מסדי נתונים) או (234124 - מבוא לתכנות מערכות ו- 236363 - מסדי נתונים)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

96209


מידע סמסטריאלי