במסגרת הפרויקט יפתחו הסטודנטים יישומונים (אפליקציות) לטלפונים חכמים מבוססי מערכת ההפעלה אנדרואיד. כתיבת האפליקציה משלבת תכנות בספריות ייעודיות של מערכת ההפעלה, הכולל גישה לרכיבי חומרה, כגון GPS ומצלמה, וכן גישה לשירותי ענן, כגון שירותים לאחסון מידע ולמידה חישובית. העבודה תתבצע בקבוצות של 3 סטודנטים תוך שימוש בשיטות פיתוח זמישיות. ( AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT ). בסיום הסמסטר, הסטודנטים יעלו את האפליקציה לחנות האפליקציות של גוגל, יציגו ויתעדו אותה. נדרש ללמוד קורס זה יחד עם הקורס 236271. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט/ית יהיה/תהיה מסוגל/ת: לתכנן ולממש אפליקציות עבור מערכת ההפעלה אנדרואיד המשלבות גישה לרכיבי חומרה ותוכנה בטלפון ובענן.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(234311 - פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א' ו- 234312 - פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב') או 236703 - תכנות מונחה עצמים


מידע סמסטריאלי