הקורס יילקח במקביל לקורס "פרויקט פיתוח מבוסס אנדרואיד" ובמסגרתו ילמדו הסטודנטים את עקרונות הפיתוח באנדרואיד, משלב תכנון ועיצוב היישומון (האפליקציה), אל שלב המימוש. בנוסף הקורס ילמד עקרונות פיתוח זמישיים ) AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT ( הנחוצים לעבודת צוות על בסיס השיטות SCRUM ו-EXTREME PROGRAMMING. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט/ית יהיה/תהיה מסוגל/ת: 1. לתכנן אפליקציית אנדרואיד לפי עקרונות MATERIAL DESIGN. 2. לממש אפליקציית אנדרואיד המשלבת גישה לרכיבי חומרה ותוכנה בטלפון ובענן. 3) להסביר את תהליך ניהול הפרויקט האג'ילי SCRUM, וכן שיטות הנדסיות מתוך מתודולוגית EXTREME PROGRAMMING.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(234311 - פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א' ו- 234312 - פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב') או 236703 - תכנות מונחה עצמים


מקצועות צמודים

236272 - פרויקט פיתוח מבוסס אנדרואיד


מידע סמסטריאלי